ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
 
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
คู่มือนักศึกษา
SSPO holds ISPO
Category l accreditation.
 
Loading
 
  • Presenrarion of SSPO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
< >


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมหลังการรับนักศึกษาระบบกลาง) 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
กรอกใบสมัครซึ่ง Download ได้ที่ Click และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 - ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
หากไม่สะดวกเดินทางให้ Scan เอกสารประกอบการรับสมัครส่งมาที่ sisspoedu@mahidol.edu พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560
หากสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-419-3441 และ 083-9168823  
 

ตารางเรียน ปี2559-2560 Click [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559] 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) Click

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Click  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Click

ประกาศเรื่องการสอบวัดความรู้ (Comprehensive Examination)
ของนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
และนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559
Click

งานแสดงความยินดีและมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 จำนวน 7 คน
Click

Mr. Yuki Inoue และ Mr. Keisuke Ikegami, นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอ clinical case ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 Click

SIRIRAJ CULTURE

S Seniority รักกันดุจพี่น้อง
I Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I Innovation คิดสร้างสรรค์
R Respect ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J Journey to excellence and sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 

ตารางเรียน ปี 2559 เทอม 1 Click [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559] 

ประกาศเรื่องการสอบวัดความรู้ (Comprehensive Examination)
ของนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559
Click
ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ประจำปี 2558 จัดขึ้นวันที่ 22 ธ.ค. 58
Click
ภาพกิจกรรมงาน MU Open House 6-7 พ.ย. 58
Click
ภาพกิจกรรม Oops Trip ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 Click
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 Click

เเวลาเปิดทำการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
02-419-3448 or e-mail: sspoclinic@gmail.com

 

 
 
Mahidol University
Mahidol University Library
Faculty of Medicine
  Siriraj Hospital
Siriraj Medical Library
Sirindhorn National Medical
  Rehabilitation Center
Prostheses Foundation
ISPO
WHO
 
 

 

 

 
 
   
   
 
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน กายอุปกรณ์1
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กายอุปกรณ์2
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยเส้นเลือดในสมอง แนะนำโรงเรียนกายอุปกรณ์
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเท้าแบน มีดีมาบอก โรงเรียนกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์คืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้ผู้พิการ วันมหิดล2557  
 
 
forgot password new register
 
 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 14 ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงอรุณอมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2419-3450
 
 
Loading...