ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เวบบอร์ด
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
คู่มือนักศึกษา
SSPO holds ISPO
Category l accreditation.
Loading
  • Presenrarion of SSPO
  • Presenrarion of SSPO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
< >

ตารางเรียน ปี 2559 เทอม 1 Click [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559] 

Mr. Yuki Inoue และ Mr. Keisuke Ikegami, นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอ clinical case ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 Click

คุณ Lee Kong Chian คณบดี School of Medicine และ Dr. Eugene Soh, CEO of Tan Tock Seng Hospital จากประเทศสิงคโปร์ พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร Click ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ 2559 13 ม.ค.59 Click
ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Pedorthics Management and Technology โดย
Clinical Assisstant Professor Dennis Janisse,O.S.T.,Certified Pedorthist. 4ธ.ค.58
Click
ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมดูงาน 2 ธ.ค.58 Click
ภาพกิจกรรมการสัมมนาโครงการ การพัฒนาระบบบริการด้านกายอุปกรณ์สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ 27 - 28 พ.ย.58 Click
ภาพกิจกรรมการประชุม WHO Consensus 9-12 พ.ย. 58 Click
ภาพกิจกรรมงาน MU Open House 6-7 พ.ย. 58
Click

SIRIRAJ CULTURE

S Seniority รักกันดุจพี่น้อง
I Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I Innovation คิดสร้างสรรค์
R Respect ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J Journey to excellence and sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ตารางเรียน ปี 2559 เทอม 1 Click [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559] 

ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ประจำปี 2558 จัดขึ้นวันที่ 22 ธ.ค. 58
Click
ภาพกิจกรรมงาน MU Open House 6-7 พ.ย. 58
Click
ภาพกิจกรรม Oops Trip ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 Click
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 Click

เเวลาเปิดทำการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
02-419-3448 or e-mail: sspoclinic@gmail.com

Mahidol University
Mahidol University Library
Faculty of Medicine
  Siriraj Hospital
Siriraj Medical Library
Sirindhorn National Medical
  Rehabilitation Center
Prostheses Foundation
ISPO
WHO
 
 

 

 

 
   
   
 
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน กายอุปกรณ์1
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กายอุปกรณ์2
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยเส้นเลือดในสมอง แนะนำโรงเรียนกายอุปกรณ์
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเท้าแบน มีดีมาบอก โรงเรียนกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์คืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้ผู้พิการ วันมหิดล2557  
 
 
forgot password new register
 
 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
14 Arun-Aumarin Road, Arun-Aumarin, Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand., Tel. +(66) 2 4193450
(Monday- Friday 8.30-16.30 Thailand time)
 
Loading...