ประวัติโรงเรียน
ข่าวสาร
สมัครเรียน
หลักสูตร
ห้องสมุด
งานวิจัย
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
เวบบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วิทยาเขต
คลินิกกายอุปกรณ์
ติดต่อเรา
SSPO holds ISPO
Category l accreditation.
Loading
  • Presenrarion of SSPO
  • Presenrarion of SSPO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
< >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2559
Click

ภาพกิจกรรมการประชุม WHO Consensus 9-12 พ.ย. 58
Click
ภาพกิจกรรมงาน MU Open House 6-7 พ.ย. 58
Click

SIRIRAJ CULTURE

S Seniority รักกันดุจพี่น้อง
I Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I Innovation คิดสร้างสรรค์
R Respect ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J Journey to excellence and sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ตารางเรียน ปี 2558 เทอม 1 Click [ อัปเดต 14 ส.ค. 2558] 

ภาพกิจกรรมงาน MU Open House 6-7 พ.ย. 58
Click
ภาพกิจกรรม Oops Trip ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 Click
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 Click

เเวลาเปิดทำการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
02-419-3448 or e-mail: sspoclinic@gmail.com

Mahidol University
Mahidol University Library
Faculty of Medicine
  Siriraj Hospital
Siriraj Medical Library
Sirindhorn National Medical
  Rehabilitation Center
Prostheses Foundation
ISPO
WHO
 
 

 

 

 
<
   
   
 
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน กายอุปกรณ์1
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กายอุปกรณ์2
กายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยเส้นเลือดในสมอง แนะนำโรงเรียนกายอุปกรณ์
คลีนิกรองเท้า ผู้ป่วยเท้าแบน มีดีมาบอก โรงเรียนกายอุปกรณ์
นักกายอุปกรณ์คืนชีวิตที่สมบูรณ์ให้ผู้พิการ    
 
 
forgot password new register
 
 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
14 Arun-Aumarin Road, Arun-Aumarin, Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand., Tel. +(66) 2 4193450
(Monday- Friday 8.30-16.30 Thailand time)
 
Loading...